Pimein hetki on juuri ennen aamunkoittoa.

Rahanpuutteen syy

Kirjoitus 1: Rahanpuutteen syy, osa 1

Miksi rahat loppuvat kaikkialta? Miksi on pakko säästää ja tehdä menoleikkauksia? Vastaus: Rahajärjestelmässämme rahasta itsestään on tehty hinnoiteltua (= korollista) velkaa, vaikka rahan tulisi olla vain ostamisen ja myymisen apuväline. Rahanpuute ja ylivelkaantuminen yhteiskunnassa eivät johdu yli varojen elämisestä tai liiallisesta velanotosta vaan itse rahajärjestelmästä, joka velkaannuttaa väkisin, koska raha tulee liikenteeseen VAIN pankkivelkana. Ja koska raha tulee liikenteeseen korollisena pankkivelkana, yhteiskunta joutuu velkakierteeseen väkisin, koska koron vuoksi takaisin maksettavaa on koko ajan enemmän kuin rahaa on olemassakaan (rahaa on lainaksi otettu määrä mutta takaisin on maksettava tuo määrä + korko; syntyy jatkuva lisälainaamisen pakko, mikä tekee rahajärjestelmästämme pyramidihuijauksen). Jos vain säästetään ja leikataan, silloin toimet eivät kohdistu ongelmien syyhyn vaan vain kuristavat hirttonarua yhä tiukemmalle. On luovuttava väkisin velkaannuttavasta rahajärjestelmästä ja luotava tilalle terve, velkaan perustumaton rahajärjestelmä.

Jos valtio, kunnat, järjestöt ja kotitaloudet eivät ottaisi velkaa, maassa ei olisi rahaa lainkaan. Maamme on velkaannuttava, että maassa olisi rahaa – näin päättäjämme ovat päättäneet. Meillä ei ole oikeaa rahajärjestelmää lainkaan, on vain velkajärjestelmä, joka luonnollisesti on poliittisen kontrollin ja orjuuttamisen järjestelmä. Pankkimme ovat kontrollilaitoksia, eivät oikeita pankkeja. Pankkien välityksellä meitä hallitsevat ja kuristavat velka-aseellaan kansainväliset pankkiirit ja heitä palvelevat päättäjämme. Joka hallitsee velkaa (siis rahaa), hallitsee kaikkea.

Pankeissa ei ole oikeaa rahaa lainkaan; raha, joka niissä pyörii, on jonkun aiemmin jo lainaksi ottamaa ja siis velkaa. Kun asiakas (valtio, kunta tai kuka tahansa) hakee pankista lainaa, pankki luo lainaamansa summan tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena (tässä on kyseessä laillistettu rahanväärennystoiminta), velkakirjaa ja takuita vastaan. Pankki ei koskaan lainaa talletustileillä olevia rahoja vaan luo aina lainaa myöntäessään uutta rahaa, jota ei koskaan aiemmin ole ollut olemassa. Lainan myöntäminen lisää liikkeellä olevan rahan määrää (inflaatiota), ja lainan takaisin maksaminen vähentää liikkeellä olevan rahan määrää. Jos kaikki maksaisivat pankkivelkansa pois yhtaikaa, mihinkään ei jäisi rahaa.

Velkamäärän jatkuvasti kasvaessa yhä suureneva osa väestön tuloista menee lainanhoitokuluihin (ostovoima vähenee) ja yhä suureneva osa tavaroiden ja palveluiden hinnoista koostuu investointivelkojen hoitokuluista (hinnat nousevat), mikä johtaa tuotteiden ylitarjontaan ja pakonomaisiin vientipyrkimyksiin. Rahanpuute leviää kaikille yhteiskunnan tasoille, ja yhteiskunta alkaa kuolla.

Kansainvälisten pankkiirien pankkijärjestelmä koostuu tavallisista pankeista, keskuspankeista ja keskuspankkien keskuspankista Bank for International Settlements (Sveitsissä). Tämä järjestelmä on yksityinen, ei siis osa yhteiskuntaamme. Se pitää itsellään rahanluonnin eli velan avulla hallitsemisen yksinoikeuden (elleivät jotkut valtiot sitten sanoudu irti siitä kokonaan). Maamme tuloverokin on pääasiassa sitä varten, että kansainvälisille pankkiireille saataisiin kansalta kerättyä valtionlainojen lainanhoitokulut – vaikka pankkiirit luovat lainansa tyhjästä, käytännössä ilmaiseksi, eivätkä lainaa mitään omaansa.

Velatta voitaisiin olla vain olemalla rahatta, mutta silloin yhteiskunta pysähtyisi. On irtaannuttava tuhoisasta rahajärjestelmästä ja luotava oma kansallinen raha- ja pankkijärjestelmä, jossa raha tulee liikenteeseen esim. korvauksena valtiolle suoritetuista töistä ja palveluista. Velkaa ei olisi missään, ja kaikki (myös kunnat) voisivat vaurastua terveesti omalla työllä. Paikallisestikin on mahdollista ottaa käyttöön velaton rahajärjestelmä maksukuponkien tms. muodossa. Niin kauan kuin pysymme nykyisessä raha- ja pankkijärjestelmässämme, kaikki tuhoutuu väkisin.

 

Kirjoitus 2: Rahanpuutteen syy, osa 2

Yhteiskuntamme romahtaa, koska meillä ei ole rahajärjestelmää lainkaan, on vain orjuuttava ja tuhoava velkajärjestelmä, jossa raha tulee liikenteeseen pankkivelkana. Rahamme on velkaa, vieläpä se on korollista velkaa, mikä johtaa jatkuvaan lisälainaamisen pakkoon yhteiskunnassa. Joudumme väkisin velkakierteeseen ja velkaorjuuteen, ja lopulta tuhoudumme. Jokainen seteli ja kolikko, joka maassamme on liikenteessä, on jonkun pankista lainaksi ottama ja raksuttaa koko ajan korkoa pankkiireille. Takaisin maksettavaa on koko ajan enemmän kuin rahaa on olemassakaan.

Nousukausi yhteiskunnassamme tarkoittaa sitä, että kansainväliset pankkiirit ovat suoneet maahan paljon lainaa eli rahaa. Nousukausi on siis voimakkaan velkaantumisen aikaa. Laskukausi tarkoittaa päinvastaista tilannetta.

Velkarahallaan pankkiirit säätelevät maassamme kaikkea. He voivat tuhota koko yhteiskuntamme muutamassa viikossa lopettamalla lainanannon ja nostamalla korkoja (rahat loppuvat yhteiskunnasta). He voivat palkita ”tottelevaisen” yhteiskunnan loihtimalla tänne nousukauden eli nopean velkaantumisen. Suomalaisilla ei käytännössä ole mitään valtaa omiin asioihinsa.

Pankkiirien velkarahajärjestelmä on voimakkaampi ase kuin mikään armeija. Pankkiirit voivat tuhota yhteiskuntia ja synnyttää yhteiskuntia mielensä mukaan, pelkästään säätelemällä laina- ja korkohanojaan ja lainaehtojaan. He ovat todellisuudessa ainoa laki Suomessa. Suomi ja sen puolueet ja päättäjät ovat kansainvälisen pankkieliitin omaisuutta. Olemme nyt osa EU:ta, eikä meillä ole omaa rahapolitiikkaa, omaa lainsäädäntövaltaa, omaa riippumatonta tuomioistuinlaitosta eikä omaa ulkopolitiikka (itsenäisyyden edellytykset) lainkaan. Maahamme on järjestetty monta poliittista puoluetta, jotta kansa saataisiin tappelemaan keskenään ja varsinainen vihollinen – pankkieliitti ja sitä palvelevat päättäjämme – unohtuisi. Lisäksi puolueemme palvelevat yksinomaan pankkimaailmaa, eivät kansaa. Kaikki on päälaellaan.

Euroopan keskuspankki on EU:sta ja sen jäsenvaltioista täysin riippumaton, ja Suomen Pankki on osa EKP:ta. EKP on pankkiirien yksityinen ase, eikä siellä ole Suomella tai suomalaisilla mitään sananvaltaa. Rahajärjestelmämme on aggressio maatamme ja kansaamme vastaan, ja siitä tulee sanoutua irti, ettemme tuhoutuisi.

Pankkivelat voidaan kuitenkin mitätöidä, koska mitään pankkivelkoja ei todellisuudessa ole olemassa. Pankkiirit eivät näet lainaa mitään omaansa, he luovat lainarahansa tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena. Tällöin ei voi syntyä oikeudellista velkasuhdetta. Oikeudessa onkin mahdollista saada pankkivelat mitätöityä, koska pankit eivät kykene esittämään a) lainasopimusta, jossa on molempien osapuolten allekirjoitukset (pankki ei sellaista allekirjoita, koska se ei ole lainannut mitään omaansa eikä se halua joutua vastuuseen väärästä sitoumuksesta), b) otetta pankin tilikirjoista, joka osoittaisi, että pankki on lainannut jotain omaansa, c) valaehtoisena todistuksena tai allekirjoitettuna toimitustodistuksena annettua vahvistusta velasta. Pankit siis eivät voi näyttää toteen lainoja.

Todellisuus onkin satua ihmeellisempi. Asiakkaat rahoittavat itse omat lainansa! Pankit laskevat asiakkaiden velkakirjat varallisuudekseen, joka voidaan muuttaa rahaksi tai myydä sijoituspankeille tai jolla voidaan ostaa valtion velkakirjoja. Asiakkaiden velkakirjat ovat todellisuudessa shekkejä luottojen koko määrille. Asiakkaat ovatkin lainanantajia, ja sitten he lainaavat pankeilta takaisin oman rahoituksensa korkoa vastaan (takaisin pankeille on kuitenkin maksettava niin velan määrä kuin korot; pankit laskevat rahat omikseen). Tällainen puliveivaus on mahdollista, koska pankkiirit ovat hankkineet itselleen rahanluonnin (laillisen rahanväärennystoiminnan) yksinoikeuden.

 

Kirjoitus 3: Rahanpuutteen syy, osa 3

Kirjoitussarjan aiemmissa kahdessa osassa yhteiskunnan rahanpuutteen aiheuttajiksi todettiin toisaalta velkaan perustuvan rahajärjestelmämme luonteeseen kuuluva automaattinen velkaantumiskierre, jossa lainanhoitokulut kasvavat (keskimäärin) jatkuvasti, ja toisaalta pankkiirien päätökset rajoittaa lainanantoa eli rahansaantia. Rahajärjestelmämme jo lähtökohtaisesti määrittää yhteiskuntaamme korjaamattoman rahanpuutteen, koska koko ajan pankeille on takaisin maksettavaa enemmän (= lainattu määrä + korot) kuin rahaa on olemassakaan (= lainattu määrä).

Mutta eikö työnteko tuo maahan rahaa ja vaurautta? Ei tuo, sillä raha ei tule liikenteeseen palkkiona työstä. Raha tulee liikenteeseen vain ottamalla sitä lainaksi pankeista. Raha, jolla palkat yhteiskunnassa maksetaan, on jonkun pankeista jo aiemmin lainaksi ottamaa; se on jo valmiiksi liikenteessä.

Teemmepä miten paljon tai miten vähän työtä tahansa, sillä ei ole mitään vaikutusta liikenteessä olevan rahan määrään. Yhteiskuntamme ei vaurastu työtä tekemällä eikä köyhdy jättämällä työt tekemättä. Yhteiskuntamme vaurastuu eli saa rahaa vain velkaantumalla ja köyhtyy eli joutuu rahanpuutteeseen vain velkaantumisen vähentyessä. Maamme on rakennettu velalle, ja hyvinvointimme on todellisuudessa rajua velkaantumista.

Myöskään luonnonvarat eivät vaikuta millään tavalla liikenteessä olevan rahan määrään. Maan sisäiset osto- ja myyntitapahtumat eivät vaikuta rahan kokonaismäärään. Vienti tietenkin voi jossakin määrin tuoda maahan rahaa, mutta tämä kumoutuu siihen, että muut maat vastaavasti pyrkivät tuomaan maahamme omia tuotteitaan. Keskellä valtavia luonnonrikkauksia voi olla suuri köyhyys.

Koska raha- ja pankkijärjestelmämme luonnetta ei tunneta, on jouduttu niin suureen erehdykseen, että velkaantumistamme pidetään hyvinvointina, orjuuttamme vapautena, riippuvuuttamme itsenäisyytenä, pankkiiridiktatuuriamme demokratiana ja kuolemanvaaraamme rauhan ja turvallisuuden tilana. Tällainen erehdys ja massiivinen väärinkäsitys todellisuudesta suuresti vaikeuttaa oikeaan käsitykseen pääsemistä rahanpuutteen todellisesta syystä.

On ymmärrettävä, että rahamme on korollista velkaa pankkiireille. Velalle rakennettu ei kestä vaan romahtaa.

Velkaan perustuva rahajärjestelmämme johtaa väkisin rahanpuutteeseen, joka kuristaa taloutemme kuoliaaksi. Mitään hyvää ei voi tapahtua taloudessamme ja yhteiskunnassamme niin kauan kuin pysymme nykyisessä raha- ja pankkijärjestelmässämme. Menoleikkaukset ja rakennemuutokset eivät ole mikään ratkaisu rahanpuuteongelmaan, sillä ne eivät lisää rahan määrää yhteiskunnassa. Rahanpuuteongelman poistaa vain irtisanoutuminen nykyisestä raha- ja pankkijärjestelmästä ja oman terveen rahajärjestelmän luominen, ja siihen tulisi keskittyä.

Kun päättäjämme julistavat meille syyttäen, että velkaantumisemme ja talousongelmamme johtuvat huonosta taloudenpidostamme ja yli varojen elämisestämme, he puhuvat muunneltua totuutta ja harhauttavat meitä, mikä osoittaa heidät pankkiirien palvelijoiksi. He jättävät meidät heitteille, pankkiirien kynsiin.

Päättäjiemme vaatimat menoleikkaukset ovat vain velkarahajärjestelmämme aiheuttaman tuhon aktiivista kiihdyttämistä omin voimin, omatoimista hirttäytymistä. Yhteiskunta ei koskaan pysty maksamaan velkojaan pois, koska rahajärjestelmämme on velkaantumista ja koska korkojen vuoksi koko ajan maksettavaa on enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Olemme tuomitut velkaorjuuteen, josta seuraa orjuus kaikissa asioissa. Koko yhteiskuntarakennelmamme nykyisin palvelee maailmanhallintaan (kansallisvaltiot tuhotaan) pyrkivien pankkiirien etua. Enenevästi suomalaiset ovat menettäneet kontrollin omaan elämäänsä. Kaikkialla on umpikujia. Moraali alkaa romahtaa. Suomi on kuolemanvaarassa.

Yhdysvaltojen presidentti John Adams on todennut: ”On olemassa kaksi tapaa vallata ja orjuuttaa jokin kansa, toinen on miekka, toinen on velka.”

 

Kirjoitus 4: Rahanpuutteen syy, osa 4

Kirjoitussarjan aiemmissa osissa on kuvattu rahajärjestelmämme mekaniikkaa ja rahanpuutteen luomista sekä työnteon ja luonnonvarojen merkityksettömyyttä vaurautemme kannalta (vaurautemme on velkaa).

Raha- ja pankkijärjestelmäänsä pankkiirit käyttävät lypsämisliikkein: ensin kansaa lihotetaan runsaalla lainanannolla (rahalla), sitten se lypsetään kuiviin lainanantoa (rahansaantia) rajoittamalla.

Nousukauden eli runsaan velkaantumisen aikana kansakunta allekirjoittaa suuren määrän velkakirjoja, joissa on määritelty lainojen vakuudet. Kun sitten velkarahajärjestelmä yhä enemmän johtaa velkakierteeseen ja rahanpuutteeseen, alkaa esiintyä maksukyvyttömyyttä. Silloin pankkiirit siirtävät kansakunnan laskukauden eli rajoitetun velkaantumisen aikaan, jolloin lainojen takaisinmaksu vaikeutuu ja suuri osa maksamattomiksi jäävien lainojen vakuuksista joutuu pankkiirien (ei pankkien, vaan pankkien osakkeenomistajien) haltuun. Juuri tähän pankkiirit pyrkivät. Nousu- ja laskukaudet ovat aina pankkiirien tarkoin suunnittelemia, ja niiden tarkoituksena on tyhjentää kansakunta varallisuudesta, orjuuttaa se ja tuhota se pankkiirien maailmanvaltion hyväksi. Syklejä toistetaan jatkuvasti. Kansaa pidetään koko ajan vain sen verran hengissä, että sitä voidaan lypsää.

Pankkiirit hallitsevat tilannetta koko ajan. He päättävät, kenelle ja lainataan ja kenelle ei. He päättävät, tuhotaanko yhteiskunta vai ei (lopettamalla lainananto kokonaan). Heidän kontrollissaan on kaikki: politiikka, puolueet, hallitus, elintaso, tiedotus, kulttuuri, oikeuslaitos, koululaitos jne., eikä mitään tärkeää tapahdu heidän tietämättään.

Velkarahajärjestelmä suistaa sitä käyttävät maat taloussotaan, kun ostovoiman heikkeneminen ja hintojen nousu pakottavat ne vientipyrkimyksiin ylijäämätavaroista selviämiseksi ja rahan saamiseksi muista maista (velan jäädessä näihin maihin). Jotkut selviävät vientimaiksi, jotkut jäävät tuontimaiksi.

Tuontimaat menettävät nopeasti maksukykynsä. Pankkiireilla on kuitenkin lääke tähän. Vuonna 1945 he loivat Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n (samalla Maailmanpankin), ja IMF:n tarkoituksena on rientää velkaan hukkuvien maiden avuksi. Sen apu on lisävelan myöntämistä niille (so. niiden tuhoon syöksemistä), päämääränä tilapäisesti pitää ne pinnalla, että ne voisivat pitempään ottaa vastaan tuotteita vientimaista ja maksaa niille, mutta sitten ne tuhoutuvat.

Tällä tavalla maita ja mantereita surutta tuhotaan (näin ovat syntyneet kehitysmaat, ns. kolmas maailma). Maailmanpankin ja IMF:n tarkoituksena on sitoa koko maailma velkavankeuteen auttamisen verukkeella. Maailmanpankki luo velkataakkoja ja IMF rientää avuksi.

Maailmanpankin lainaehdot määräävät, millaista politiikkaa, kulttuuria ja taloutta lainaa saavassa maassa saa harjoittaa (kyseessä orjuutus). IMF:n lainaehtojen määräyksiä ovat terveydenhuolto-, koulutus- ja eläkemenoihin kohdistuvat leikkaukset, tullimuurien poistaminen, yksityistäminen ja viennin suosiminen (säästöillä ja vientituloilla maksetaan IMF:lle lainanhoitokulut). Pankkiirien toiminta on häikäilemätöntä ja moraalitonta, ja he hakevat yksinomaan omaa etuaan.

Pankkiirit hyötyvät erityisesti sodista ja katastrofeista, joissa he rikastuvat myöntämillään lainoilla. Sodissa he usein rahoittavat molempia osapuolia ja kykenevät määrittämään voittajan. Kaikki suuret sodat viime vuosisatojen aikoina ovat pankkiirien synnyttämiä.

Velkarahajärjestelmämme voi aiheuttaa vain pahaa: rahanpuutetta, umpikujaa, talouden kuristumista, orjuutta, nälkää, korkeita veroja, työttömyyttä, moraalin turmeltumista, kuolemaa, sotia, rikollisuutta, taistelua rahasta – kaiken tuhoutumista.

Luonnottomat kuntaliitokset ja niiden luomat perverssit kuntahirviöt ovat myös yksi seuraus. Luonnolliset kunnat voivat velkarahan puristuksessa säilyä vain niin, että ne luovat virallisen rahan rinnalle oman paikallisen velkaan perustumattoman rahan, jolloin velkaantuminen hidastuu tai peräti loppuu.

Onkin selvää, että kaikkien päättäjiemme on tunnettava raha- ja pankkijärjestelmämme, koska se on yhteiskunnan toiminnan selkäranka.

 

Kirjoitus 5: Rahanpuutteen syy, osa 5

Kirjoitussarjani viimeisen osan pyhitän sitaateille. Ne tuovat esiin totuuden raha- ja pankkijärjestelmästämme, joka on rahanpuutteemme ja yhteiskunnallisten ongelmiemme todellinen syy:

Nykyinen pankkijärjestelmä valmistaa rahaa tyhjästä. Tämä prosessi on ehkä kaikkein uskomattomin silmänkääntötemppu, joka koskaan on keksitty. Pankkitoiminta on siinnyt vääryydessä ja syntynyt synnissä. Pankkiirit omistavat maailman; ota se heiltä pois mutta jätä heille valta luoda luottoa ja yhdellä kynänvedolla he luovat tarpeeksi rahaa ostaa se takaisin. – – Jos tahdotte olla pankkiirien orjia ja maksaa oman orjuutenne kustannukset, antakaa pankkien luoda rahaa” (Englannin pankin johtaja Josiah Stamp v. 1937).

”Rahajärjestelmämme on julma huijaus, koska järjestelmässä ei todellisuudessa ole lainkaan ’oikeaa’ rahaa, ainoastaan velkoja pankkiireille rahoista, jotka he ovat luoneet kirjanpitotoimena – – koska hallitukset ovat antaneet heille luvan tehdä niin” (prof. Henry Liu).

”Kun pankki myöntää lainan, se yksinkertaisesti lisää lainan määrän lainanottajan talletustilille. Rahaa ei oteta kenenkään toisen talletuksista; sitä ei kukaan ole sitä ennen maksanut pankille. Se on uutta rahaa, jonka pankki luo lainanottajan käyttöön” (USA:n rahaministeri Robert B. Anderson 1959).

”Rahajärjestelmämme takaa sen, että velan täytyy kasvaa riippumatta siitä, mitä ihmiset, liikemiehet tai hallitus tekevät tai jättävät tekemättä tai pitävätkö he budjettinsa tasapainossa tai eivät” (Richard Walbaum: ”The Poverty Trap”).

”Rahakapitalismin vaikuttajilla oli toinen kauaskantoinen päämäärä, ei enempää eikä vähempää kuin luoda maailmaan yksityisissä käsissä oleva rahallisen kontrollin järjestelmä, joka kykenee hallitsemaan jokaisen maan poliittista järjestelmää ja koko maailman taloutta” (Carrol Quigley: ”Tragedy and Hope”, s. 324).

”Jos amerikkalaiset koskaan sallivat pankkien kontrolloida heidän rahansa liikkeelle laskemista, ensin inflaation avulla (lainahanat avataan), sitten deflaation avulla (lainahanoja kiristetään), pankit ja korporaatiot, jotka kasvavat heidän ympärilleen, tulevat viemään ihmisiltä kaiken omaisuuden, niin että lopulta heidän lapsensa havaitsevat olevansa kodittomia mantereella, jonka heidän isänsä valtasivat. – – Uskon vilpittömästi, että pankkilaitokset, joilla on oikeus laskea liikkeelle rahaa, ovat vaarallisempia kuin armeijat” (USA:n presidentti Thomas Jefferson).

”Olemme täysin riippuvaisia liikepankeista. Jonkun on lainattava jokainen dollari, joka meillä on liikenteessä, käteisenä tai luottona. Jos pankit luovat runsaasti synteettistä rahaa, olemme vauraita, jos eivät, näemme nälkää. Olemme täysin ilman pysyvää rahajärjestelmää. Kun asiasta saa täyden kuvan, toivottoman tilanteemme traaginen mielettömyys on miltei mahdoton uskoa, mutta siinä se on. Se on kaikkein tärkein asia, jota älykkäät ihmiset voivat tutkia ja pohtia. Se on niin tärkeä, että nykyinen sivilisaatiomme saattaa luhistua, ellei sitä ymmärretä laajalti ja ellei puutoksia korjata pian” (USA:n keskuspankki FED Atlantan luottopäällikkö Robert H. Hemphill v. 1934).

”Antakaa minun painaa ja kontrolloida kansakunnan rahaa ja minä en välitä, kuka sen lait kirjoittaa” (pankkiiri Meyer Rotschild v. 1790).

”Rothschildit voivat aloittaa ja estää sotia. Heidän sanansa voi luoda ja hajottaa valtakuntia” (Chigaco Evening American 3.12.1923; Rothschildit ovat johtava pankkiiridynastia).

”Rahan kohtalo on ja tulee aina olemaan kansan kohtalo” (finanssiasiantuntija tri Franz Pick).

”Jos ihmiset ymmärtäisivät raha- ja pankkijärjestelmämme huutavan epäoikeudenmukaisuuden, syntyisi vallankumous ennen seuraavaa päivää” (USA:n presidentti Andrew Jackson).

”Mikään ei ole vaarallisempaa eliitin vallalle kuin se, että kansa oivaltaa ja ymmärtää rahavarojen yksityisen kontrollin” (brittiekonomisti Anthony Sutton).

 

Kirjoitus 6: Suomen surkeudesta

Kuten kaikki näkevät, Suomi on tuhoutumassa. Mutta kuka nousisi vastustamaan tuhoutumista? Perustuslakimme (2§) joka tapauksessa määrää: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle.”

Meidät vie tuhoon maassamme käytössä oleva kansainvälisten pankkiirien velkarahajärjestelmä, joka vie väkisin velkaan ja velkakierteeseen ja siten orjuuteen kaikissa asioissa. Silloin altistumme näiden yksityisten pankkiirien muillekin tuhoisille hankkeille.

Raha- ja pankkijärjestelmämme on joukkotuhoväline, ei muuta. Siinä raha tulee liikenteeseen pankista lainaa ottamalla, joten rahamme on velkaa pankkiireille. Koron vuoksi takaisin maksettavaa on yhteiskunnassa koko ajan enemmän kuin rahaa on olemassakaan, ja siksi aina jonkun jossakin on otettava lisää velkaa entisistä veloista selviämiseksi. Tämä uusikin velka on korollista, joten velkataakka koko ajan kasvaa kasvamistaan väkisin (ja sitä on mahdoton maksaa takaisin) ja yhteiskunta joutuu velkakierteeseen väkisin, järjestelmästä itsestään johtuen.

Pankkiirit voivat luoda rahaa eli velkaa tyhjästä nykyisin rajattomasti (rahaa ei ole sidottu enää mihinkään standardiin), ja nyt heidän nopeassa tahdissa huolella kasvattamansa velkakupla on puhkeamassa Euroopassa ja Eurooppa vajoamassa raunioina maahan.

Väkisin tuhoon vievä rahajärjestelmä on rikollisuutta. Siitä on kiireesti hankkiuduttava eroon, ja tässä on käännettävä selkä sille osalle Eurooppaa, joka tahtoo pysyä pankkiirien raha- ja pankkijärjestelmässä – ja tuhoutuu.

Voiko pankkiireilta ottaa namun suusta? Heidän valtansa voi vaikuttaa suurelta, sillä he olivat maailmansotien varsinaisia voittajia (ja järjestäjiä). He olivat velkarahallaan sitoneet orjuuteensa kaikki voittajavaltiot, Englannin, Ranskan, USA:n (tämän v. 1913) ja Neuvostoliiton (jo itsessään pankkiirien rahoittaman vallankumouksen luomus v. 1917). Ei siis ihme, että 2. maailmansodan jälkeen pankkiirien valtaa ja heidän raha- ja pankkijärjestelmäänsä on pidetty ”luonnollisena asiain tilana”, vaikka molemmat ovat luonnottomia ja tuhoisia. Pankkiirien valta perustuu kuitenkin vain heidän velkarahajärjestelmäänsä, ja siitä voidaan sanoutua irti. Kristityt myös tietävät, että Jumala voi vapauttaa vitsauksista ja ettei hänelle mikään ole mahdotonta (Luuk. 1:37).

Suomessakin pankkiirien velkarahajärjestelmää on pidetty luonnollisena asiana eikä kansa ole vaatinut siitä irtautumista. Velkaraha on pakottanut kaikki puolueet yksityisten pankkiirien orjuuteen ja yhdenmukaistanut ne. Puolueita on kuitenkin edelleen useita, koska niiden avulla kansa saadaan tappelemaan keskenään ja varsinainen vihollinen unohtuu. Mikään puolue Suomessa ei aja kansan asiaa (esim. tuhoisasta rahajärjestelmästä luopumista). Äänestäessään kansa äänestää omaa tuhoaan (ehdokkaathan eivät ole kansan asettamia). Puolueitamme ylläpidetään kansan verovaroilla (puoluetuella), mikä on skandaali. Maata johtavat henkilöt, jotka veivät Suomen velkarahajärjestelmään tai pitävät meidät siinä, – maan suurimmat rikolliset siis.

Olemme vaipumassa tuhoon. Velkarahajärjestelmästä on päästävä. Tilalle on saatava työhön perustuva oma kansallinen rahajärjestelmä. Valtionvelat maksetaan omalla uudella rahalla tai julistamalla velkakirjat laillisiksi maksuvälineiksi (tosin mitään velkoja käytännössä ei ole olemassakaan, koska pankit eivät lainaa mitään omaansa; ne luovat lainaamansa rahat tyhjästä – meidät tuhotaan siis tyhjällä, mikä on skandaali).

Lisäksi maahan on saatava luja miehinen johto, joka pitää huolen siitä, ettei yhteiskuntaamme ja sen itsenäisyyttä enää vaaranneta. Puolueet on maanpetos- ja valtiopetosjärjestöinä lakkautettava, täällä on vain suomalaisia, Suomen heimo.

 

Kirjoitus 7: Kansa tuhoisan hyökkäyksen kohteena

Viime kuukausina olen muutamassa kirjoituksessa käsitellyt jatkuvasti pahenevaa rahanpuutettamme ja sen takana olevaa velkaantumiskierrettä. Nyt uutiset kertovat maamme tilanteen heikkenevän jo hurjaa vauhtia, ja se on saanut minut hälytystilaan. Katson aiheelliseksi tuoda esiin vielä muutamia tosiseikkoja ja näkökohtia, että muillekin tulisi vipinää kinttuihin (itse velkarahajärjestelmästä tarkempi kuvaus aiemmissa kirjoituksissani).

Velkarahajärjestelmäämme (raha tulee liikenteeseen velkana) pyörittävien pankkiirien tavoitteena on tuhota Euroopan kansallisvaltiot ja kansat oman maailmanvaltionsa ja orjajoukkonsa tieltä. Tuhoamisen loppuvaiheen koordinoimiseksi ja nopeuttamiseksi luotiin EU ja euro. EU:n avulla Euroopan kansat voidaan tuhota hallitusti yhtaikaa. Euro mahdollistaa Euroopan tuhoamisen entistä röyhkeämmällä tavalla (esim. sitomiset vastuuseen toistensa veloista valheellisena apuna). Euroopan kansat uitettiin EU:hun ja euroon valheiden ja rikosten (mentiin ohi perustuslakien) avulla. Suomessa Perussuomalaiset (näennäinen EU:n vastustus) luotiin valeoppositioksi.

Tuhoamisen täydellistämiseksi kansainväliset pankkiirit järjestivät Eurooppaan massiivisen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden (= kulttuurittomuuden). Niillä on tuhottu Euroopan kansojen identiteetti, selkäranka, sosiaalitoimi, elinvoima ja kyky taistella vastaan.

Kaikki poliitikkomme ja puolueemme palvelevat pankkiireita; kansa saa heidän puolestaan vaikka kuolla. Velkarahajärjestelmää tuetaan ”leikkauksilla”, ”säästämisillä” ja ”rakenneuudistuksilla”, vaikka niistä ei ole mitään apua. Järjestelmässämme velka voi vain jatkuvasti kasvaa; se ei voi mitenkään vähentyä (paitsi silmänkääntötempuilla väliaikaisesti). Rahamme on velkaa.

On suorastaan narrin hommaa hoitaa velkarahajärjestelmässä tapahtuvaa automaattista talouden kuristumista mainituilla ”sopeutustoimilla.” On narrin hommaa yrittää sopeutua velkahirressä roikkumiseen ja kansan tuhoutumiseen. Jos joku tosissaan haluaa parantaa maamme oloja, hänen tulee kiskoa velkarahajärjestelmä juurineen maasta pois.

Jos ovat nuo ”sopeutustoimet” julkeita valheita talouden kurimuksesta pääsemisen välineinä, niin julkea valhe on myös kuvitteellinen velkaantumisen jarru, se, että muka velkojen määrä ei saa nousta yli 60%:iin bruttokansantuotteesta. Koska velkarahajärjestelmässä velka voi vain kasvaa, mikään keksitty raja ei voi pysäyttää sitä. Valheilla yritetään vain rauhoittaa kansaa (vaalikarjaa) samalla kun sitä ryöstetään röyhkeästi velkarahajärjestelmällä.

Yksityisillä pankkiireilla on kaikki valta Euroopassa. Joka hallitsee velkarahaa, se hallitsee kaikkea. Pankkiirit ovat lakien yläpuolella. Heidän sanansa on laki. Euroopan keskuspankki (EKP) on täysin EU:sta ja sen jäsenvaltioista riippumaton. Suomen Pankki on EKP:n osa, ja EKP on osa pankkiirien yksityistä keskuspankkien keskuspankkia Bank for International Settlements. Kaikki nuo ovat yksityisten pankkiirien yksityisiä laitoksia. Heillä on oikeus luoda rahaa tyhjästä rajattomasti (lainat [rahat] luodaan vain kirjanpitotoimena lainaa myönnettäessä). Kaikki, jotka ottavat käyttöön heidän velkarahajärjestelmänsä, joutuvat jo lähtökohtaisesti täydelliseen orjuuteen ja tuhoon. Finanssimarkkinat on toinen nimi verenhimoisille kansanmurhaajille.

Ei ole mitään talouden ”kriisejä” tai ”lamoja” itsenäisinä ilmiöinä. Ne ovat vain kitkaa siitä, kun inhimillisen talouden viimeiset jäänteetkin muuttuvat vielä epäinhimilliseksi orjuudeksi, velkarahajärjestelmän vääjäämätöntä toteutumista (se on ase, jolla meidät tuhotaan).

Emme ole enää valtiomme kansalaisia. Päättäjämme ovat jättäneet meidät herroilleen pankkiireille. Olemme pankkiirien velkavaltakunnan kansalaisia.

Niin kauan kuin pysymme velkarahajärjestelmässä, velan määrä voi vain kasvaa ja kansan tilanne huonontua. Kaikki toiveet paremmasta ovat silloin turhia.

Lisäkommentti :

Olemme hirvittävien rikollisten armoilla. Niitä rikollisia ovat nykyiset ja tietyt lähimenneisyyden poliitikot.

Tiesittekö, että Suomen keskuspankin oikeus rahoittaa Suomen valtiota kiellettiin ! [Emun toinen vaihe 1994) Valtioilta on kielletty oman rahansa luonti myös Maastrichtin sopimuksessa ! Noiden sopimusten takia on pakko ottaa ulkomaanvelkaa.

Mauno Koivisto ja kumppanithan halusivat Suomen tähän sopimukseen, kuin käärmettä piippuun silloin aikoinaan. He halusivat, että mennään ulkomaanvelkaan (velkaorjaksi), kun Suomen pankki ei enää rahoita valtion alijäämia. Tätä tarkoitti rahamarkkinoiden ”vapautus”.

On väärin, etteivät ne joudu minkäänlaiseen vastuuseen teoistaan, vaikka möivät kokonaisen kansakunnan pankkien orjiksi .

http://jormajaakkola.fi/Valtiopetokset%20Suomessa

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/eutoimintaymparisto/images/pealkiri_vaike/pealkirjad_v_f28.gif

Ensimmäinen vaihe (1.7.1990-31.12.1993) EMUn ensimmäinen vaihe alkoi 1.7.1990, jolloin jäsenmaiden väliset pääomaliikkeet vapautettiin. Tällöin alettiin lisäksi valvoa jäsenmaiden talouspolitiikan yhteensovittamista.

Maastrichtin sopimuksen voimaantulon jälkeen 1.11.1993 ecu-korin valuuttakokoonpano jäädytettiin ja jäsenmaat sitoutuivat "peruuttamattomasti" yhteiseen rahaan.

Teollisuusmaissa oli 1990-luvun alkupuolella voimakas taantuma. Ainoastaan Saksassa vallitsi Saksojen yhdistymisestä seuranneesta kysynnän kasvusta johtuen noususuhdanne. Saksan keskuspankki kiristi rahapolitiikkaansa estääkseen inflaation kiihtymisen, mikä johti korkojen nousuun muuallakin Euroopassa ja taantumaan.

Euroopan valuuttamarkkinoiden kriisi alkoi näkyä ensimmäisen kerran syksyllä 1991, jolloin mm. Suomen markka devalvoitiin. Vuonna 1992 Norja, Ruotsi ja Suomi, jotka olivat kytkeneet valuuttansa ecuun, luopuivat ecu-kytkennästään ja päästivät valuuttansa kellumaan.

EMUn Toinen vaihe (1.1.1994-31.12.1998)

alkoi vuoden 1994 alusta. Tällöin pääomaliikkeet vapautuivat EU-maiden ja kolmansien maiden välillä. Julkisen talouden keskuspankkirahoitus sekä etuoikeuden luototuksessa kiellettiin. Euroopan rahapoliittinen instituutti EMI aloitti toimintansa toisen vaiheen alussa.

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/eutoimintaymparisto/pages/page_6_2.html

http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=202099

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän karirosenlof kuva
Kari Rosenlöf

Kiitos hyvästä kirjoituksesta, joka avaa varmasti monen silmät.

Tosin hyvin pitkä teksti. Toivottavasti mahdollisimman moni jaksaa lukea. Olisiko hyvä jakaa useampaan pakettiin koko kirjoitus? Saisi varmasti huomattavasti enemmän lukijoita näin hyvin avattu tärkeä aihe.

Käyttäjän ViljoRafaelHeinonen kuva
Viljo Heinonen

Kirjoittaja on oikeassa rahan synnystä ja järjestelmän velkaannuttavasta luonteesta. Ohjeeksi kuitenkin, että saman toistaminen moneen kertaan heikentää kirjoituksen luettavuutta. Mitenkähän moni on kirjoituksen kokonaan läpi lukenut. Kaikkineen kirjoituksen olisi voinut lyhentää vähintäänkin yhteen kolmasosaan ja luettavuus sekä ymmärrettävyys olisivat vain parantuneet.

Kaiken päälle, vaikka kirjoittaja on yrittänyt olla perusteellinen, on häneltä unohtunut tai hän ei ole lainkaan noteerannut erilaisilla futuureilla käytävää johdannaiskauppaa, joka korkojen lisäksi paisuttaa velkapääomaa, jolle kaiken päälle ei ole reaalitaloudessa mitään vastinetta.

Kaikki raha on velkaa. Sitä ovat myös suursijoitukset kuvitteelliseen omaisuuteen, jolla on vain odotusarvoja. Tilanne voi korjaantua vain siten, että pankeilta kielletään johdannaiskaupat ja ne siirretään puhtaasti pelitoiminnaksi, jota ne oikeasti ovatkin. Ehtona pitää olla vielä se, ettei johdannaiskauppojen pelimenetyksiä korvata kenellekään eikä mitenkään. Kaiken päälle tämä pelaaminen on saatettava vähintään 30 % verolle liikavaihdosta laskettuna.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kiitos Petteri perinpohjaisesta kirjoituksestasi!

Tuohon EMU:un menemiseen on lisättävä Koiviston konklaavi, johon minulla on ihan uutta tietoa.

Kerrottakoon sivuseikkana myös, että kansanedusta Esko Helle oli puuttunut elokuussa presidentti Koiviston vallankäyttöön, Korkeimman Oikeuden ratkaisun arvostelemiseen.
Helle ilmeisesti luki ja ymmärsi tuolloin Hufvudstadsbladetin uutisen.

Onko jollakulla tietoa, tekikö Helle tuomioistuimen kyykyttämisestä kantelun oikeuskanslerille?

Toimituksen poiminnat